In cart Not available Out of stock

Asum en te - Ասում են թե
Music: Khachatur Avetisyan
Lyrics: Silva Kaputikyan
Artist: Hovhannes Badalyan
1963

Lyrics

Այնպես անփույթ, այնպես հանգիստ,
Անցնում ես իմ տան մոտով,
Մինչ ես ուրիշտներումիսկ
Քեզ եմ փնտրում կարոտով:

Ասում են, թե մոռացել ես,
Չեմ հավատում, իմ անգին,
Պարզապես դու հեռացել ես
Մոտսթողելքոհոգին:

Եվ այնպես հեշտ, այնպես խնդուն
Մատնում ես ինձ աշխարհին
Մինչ դողում է, որպես երդում
Անունդ իմ շուրթերին:

Ասում են, թե ինձ դավել ես,
Չեմ հավատում, իմ անգին,
Պարզապես դու խռովել ես
Ու տանջում ես իմ հոգին:

Անցնում ես դու ուչես նայում,
Մինչ ես կանգնած մոլորուն,
Քեզ աչքերիս մեջ եմ պահում
Ու տանում եմ հետստուն:

Ասում են, թե սերըսուտ է,
Չեմ հավատում, իմ անգին,
Առանց սիրոտունսցուրտ է,
Արի շունչտուր կրակին,
Առանց սիրոտունսցուրտ է,
Արի շունչտուր կրակին: