In cart Not available Out of stock

Ov Hayots Sarer - Ով Հայոց Սարեր
Music: Khachatur Avetisyan
Lyrics: Ludvig Duryan
Artist: Ruben Matevosyan
1976

Lyrics

Դուք իմ բարձրանուն, ով հայոց սարեր,
Հողմերի դեմ դուք միշտ անպարտ սարեր:
Ձեր լանջերին ծուխն է իմ տան,
Ձեր գագաթին լույսն է իմ տան,
Ինձ միշտ հարազատ, ով հայոց սարեր:

Ամեն տեղից եք դուք ինձ երևում,
Դուք միշտ երկնահաս ու միշտ վերևում:
Ձեր ուսերին դարեր ունեք,
Հազար եղբայր սարեր ունեք,
Ինձ միշտ հարազատ, ով հայոց սարեր:
Ձեր լանջերին ծուխն է իմ տան,
Ձեր գագաթին լույսն է իմ տան,
Ինձ միշտ հարազատ, ով հայոց սարեր:
Ձեր ուսերին դարեր ունեք,
Հազար եղբայր սարեր ունեք,
Ինձ միշտ հարազատ, ով հայոց սարեր:
Հեյ ջան, հեյ ջան, հայոց սարեր,
Հեյ ջան, հեյ ջան, ամրոց սարեր,
Դուք միշտ հպարտ, անպարտ սարեր:
Ձեր լանջերին ծուխն է իմ տան,
Ձեր գագաթին լույսն է իմ տան,
Ինձ միշտ հարազատ, ով հայոց սարեր: