In cart Not available Out of stock

Sev Acherov Aghjik - Սև Աչերով Աղջիկ
Music: Khachatur Avetisyan
Lyrics: Ludvig Duryan
Artist: Georgi Minasyan
1973

Lyrics

Ախ, սև աչերով աղջիկ,
Քաղցր պաչերով աղջիկ,
Ողջ աշխարհը ման եկա,
Քեզ պես աղջիկ չտեսա,
Ես մինուճար մոր տղա,
Իմ սրտի հետ մի խաղա,
Արի, բաց ձեր տան դուռը,
Ասա` բարով ես եկել:

Օրը կանաչ կարմիր է,
Բոյդ դալար բարդի է,
Ախ, ես քեզ ոնց չսիրեմ`
Գարնան արև ես իմ յար,
Ես սիրահար պատանի,
Քեզ բերել եմ մատանի,
Արի բաց ձեր տան դուռը,
Ասա` բարով ես եկել:

Ես սիրահար պատանի,
Քեզ բերել եմ մատանի,
Արի բաց ձեր տան դուռը,
Ասա` բարով ես եկել:
Թող աշխարհը իմանա`
Քեզ տանելու եմ եկել: